Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování projektové dokumentace bytové výstavby Rumiště
nadlimitní Zadáno 11.10.2021 05.01.2022 10:00
Vysokotlaké zvedací vaky s příslušenstvím pro hasiče
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2021 15.10.2021 09:30
Nové hlavní nádraží Brno – Zpracování architektonické studie prostoru přednádraží a zanádraží
nadlimitní Zadáno 06.10.2021 19.04.2022 10:00
Stará radnice, Mečová 5/7 - výměna výtahu vč. záručního servisu
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2021 20.10.2021 13:30
Brno, Kopečná – odstranění havarijního stavu
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2021 11.10.2021 10:00
Stavební úpravy domu Ptašínského 13 – výběr zpracovatele projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.09.2021 11.10.2021 09:00
Dopravní a technické propojení ulice Rakovecké a Rakovecké zátoky
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2021 15.10.2021 23:59
Brno, Kopečná - odstranění havarijního stavu, provizorní vodovod a plynovod
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2021 30.09.2021 12:00
Brno, Kouty II, III - rekonstrukce vodovodu
mimo režim ZZVZ Zadáno 24.09.2021 08.10.2021 23:59
Pasportizace a aktualizace lokalit typu brownfields bez majetkové účasti statutárního města Brna a vyhledávací studie nově vzniklých brownfieldů
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.09.2021 11.10.2021 12:00
Zajištění činnosti – arboristické ošetření stromů
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.09.2021 11.10.2021 12:00
Stavební úpravy a přístavba objektu MŠ Brno, Štolcova 51 – výběr zpracovatele projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2021 30.09.2021 23:59
DPS Bedřichovická – výkon TDS a BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2021 29.09.2021 11:00
Nákup skeneru
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2021 24.09.2021 09:00
Studie adaptačních opatření na využití srážkových vod
podlimitní Zadáno 15.09.2021 05.10.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016