Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Brno, VDJ Palacký vrch 2 x 17 500 m3, VDJ Palackého vrch 5000 m3 – rekonstrukce stavební části a technologie
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2020 22.12.2020 23:59
Program rozvoje cestovního ruchu města Brna 2021–2025
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2020 08.01.2021 10:00
Vzdělávání pedagogických pracovníků partnerských škol a organizací
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2020 15.12.2020 14:00
ODSTRANĚNÍ OBJEKTŮ V AREÁLU BVV A DPMB
podlimitní Zadáno 03.12.2020 09.02.2021 09:00
„Statutární město Brno – Dodávka sad didaktických pomůcek „Přírodovědná laboratoř pro I. stupeň ZŠ“ a „Přírodovědná laboratoř pro II. stupeň ZŠ“
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2020 10.12.2020 14:00
Offsetové a digitální tiskové práce pro MMB
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2020 14.12.2020 10:00
Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně - výběr zpracovatele projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.11.2020 14.12.2020 09:00
Pojízdné schody v podchodu u nádraží
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.11.2020 18.12.2020 12:00
Brno, Na Zeliskách - zřízení vodovodního řadu
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2020 04.12.2020 23:59
Provádění stěhovacích prací pro Magistrát města Brna
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2020 24.11.2020 10:00
Technicko-ekonomický poradce pro výběr provozovatele Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2020 27.11.2020 10:00
Kancelářský nábytek pro Magistrát města Brna
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2020 24.11.2020 10:00
Poskytování pracovnělékařských služeb pro MMB
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2020 24.11.2020 10:00
Koupě pozemků p.č. 178/269, 178/270, 178/267, 178/266, 178/268, 181/9, 181/10 a 179, vše v k.ú. Ivanovice
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.11.2020 06.11.2020 00:00
Rámcová smlouva na zajištění cestovních služeb a služeb s nimi souvisejících v roce 2021
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.11.2020 23.11.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016