Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová smlouva na zajištění cestovních služeb a služeb s nimi souvisejících na rok 2024
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.11.2023 19.11.2023 23:59
Průmyslová pračka a průmyslový sušič pro hasiče
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.11.2023 10.11.2023 09:00
Protichemické ochranné oděvy pro hasiče
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.11.2023 10.11.2023 09:00
Lávka pro pěší a cyklisty přes ulici Jedovnická
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.11.2023 10.11.2023 07:30
Dominikánské nám. 1 v Brně - restaurování 2 ks slunečních hodin na západní straně fasády I. nádvoří
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.11.2023 13.11.2023 11:00
Offsetové a digitální tiskové práce pro MMB
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.11.2023 15.11.2023 12:00
Zpracování projektové dokumentace a zajištění souvisejících služeb pro akci Rekonstrukce objektu k bydlení Cejl 23, Brno
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.11.2023 28.11.2023 11:00
Dokončovací práce v nebytových prostorách v objektu Vojtova 7
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.10.2023 15.11.2023 12:00
Dominikánské nám. 1 v Brně - oprava audiovizuální techniky ve Velkém zasedacím sále
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.10.2023 10.11.2023 13:30
Aktualizace webových stránek metropolitni.brno.cz
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.10.2023 16.11.2023 12:00
Komunikace a propagace dopravních témat města Brna
nadlimitní Hodnocení 25.10.2023 04.12.2023 10:00
Josefská 21 v Brně - oprava bytu č. 15
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.10.2023 09.11.2023 12:00
Židle pro potřeby MMB
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.10.2023 30.10.2023 13:00
Servis SW pro podporu přijímacího řízení do mateřských a základních škol
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.10.2023 26.10.2023 10:00
Vytvoření aplikačního rozhraní dle Národního standardu pro elektronické systémy spisových služeb
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.10.2023 26.10.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016