Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Technická studie „Komunikace Červený kopec – Vinohrady-Kamenice“
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.03.2021 22.03.2021 12:00
Rámcová smlouva: „komunikační agentura pro tvorbu nové komunikační platformy a jejího kreativního a strategického řízení“
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.03.2021 30.03.2021 12:00
ZŠ Pastviny – rekonstrukce školního bazénu – vnitřní vybavení – opakované vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2021 22.03.2021 16:00
Veřejný přístup k řece Svratce
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.03.2021 22.03.2021 12:00
Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII
nadlimitní Zadáno 04.03.2021 12.10.2021 10:00
Vyčištění pozemků pro realizaci projektů PaRo – rámcová dohoda
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.02.2021 10.03.2021 12:00
V Aleji – studie a projektová dokumentace
nadlimitní Zadáno 26.02.2021 19.04.2021 10:00
Pohotovostní služba bytového komplexu Vojtova 7,9 Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2021 24.03.2021 13:30
Pojízdné schody v podchodu u nádraží
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.02.2021 22.03.2021 12:00
Cyklistická stezka Hladíkova
podlimitní Zadáno 24.02.2021 07.04.2021 09:00
Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.ú. Trnitá – výkon TDI a BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2021 17.03.2021 11:00
Pohotovostní služba bytového domu Cejl 75,77
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2021 24.03.2021 11:30
ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence – úpravy související s PBŘ
podlimitní Zadáno 22.02.2021 11.03.2021 12:00
Brno, VDJ Lesná 2.tl.p. – rekonstrukce armaturní komory a technologie
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2021 01.03.2021 23:59
MEDIÁLNÍ NÁKUP - REKLAMNÍ PROSTOR V REGIONÁLNÍCH RÁDIÍCH
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2021 15.02.2021 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016