Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revitalizace předprostor Kounicova-Šumavská
Odesílatel Petra Horáková
Organizace odesílatele Statutární město Brno [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.09.2022 16:52:37
Předmět Vysvětlení ZD č. 2

Vysvětlení ZD č. 2


Přílohy
- SMB_Revitalizace Kounicova Sumavska_Vysvetleni ZD c. 2_final.pdf (396.21 KB)
- Kounicova-Šumavská - souhrnný soupis prací, rev.2.xlsx (164.34 KB)