Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Realizace poplachového tísňového a zabezpečovacího systému (PZTS) a dohledového systému (VSS) v bytovém domě Vlhká 179/22, Brno a zajištění záručního servisu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.06.2021 18.06.2021 11:00
Mládežnické klubovny pod Bílou horou
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.06.2021 21.06.2021 10:00
Externí spolupráce k projektovému managementu výstavby chytré čtvrti Špitálka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.06.2021 23.06.2021 12:00
SŠUM Táborská 185 - MaR a elektroinstalace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.06.2021 22.06.2021 13:30
Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy
podlimitní Příjem nabídek 08.06.2021 25.06.2021 09:00
Kontaktní centrum Koliště - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.06.2021 15.06.2021 07:30
Rekonstrukce IC Zámečnická – výběr zpracovatele projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.06.2021 16.06.2021 09:00
ZŠ Palackého 70 - oprava podlahy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.06.2021 21.06.2021 13:30
Husova 3 v Brně - oprava venkovního schodiště.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.06.2021 21.06.2021 13:30
Brno, protipovodňová opatření Ponávka – retenční nádrž Řečkovice – vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.06.2021 16.06.2021 07:30
Služby v oblasti podnikové architektury (Enterprise architecture)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.06.2021 18.06.2021 10:00
ZŠ Sokolova - sanace trhlin klenby v 1.NP
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.06.2021 11.06.2021 10:00
ZUŠ Palackého 146 - oprava podlahy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.06.2021 16.06.2021 13:30
Pekařská 52 - oprava volného bytu č.3
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.06.2021 15.06.2021 13:30
Servis a rozvoj aplikace v prostředí MOSS
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.06.2021 10.06.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››