Veřejné zakázky Statutárního města Brna

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Statutární město Brno
IČO: 44992785
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Realizace poplachového tísňového a zabezpečovacího systému (PZTS) a dohledového systému (VSS) v bytovém domě Vlhká 179/22, Brno a zajištění záručního servisu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.06.2021 18.06.2021 11:00
Mládežnické klubovny pod Bílou horou
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.06.2021 21.06.2021 10:00
Externí spolupráce k projektovému managementu výstavby chytré čtvrti Špitálka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.06.2021 23.06.2021 12:00
SŠUM Táborská 185 - MaR a elektroinstalace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.06.2021 22.06.2021 13:30
Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy
podlimitní Příjem nabídek 08.06.2021 25.06.2021 09:00
Kontaktní centrum Koliště - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.06.2021 15.06.2021 07:30
Rekonstrukce IC Zámečnická – výběr zpracovatele projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.06.2021 16.06.2021 09:00
ZŠ Palackého 70 - oprava podlahy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.06.2021 21.06.2021 13:30
Husova 3 v Brně - oprava venkovního schodiště.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.06.2021 21.06.2021 13:30
Brno, protipovodňová opatření Ponávka – retenční nádrž Řečkovice – vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.06.2021 16.06.2021 07:30
Služby v oblasti podnikové architektury (Enterprise architecture)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.06.2021 18.06.2021 10:00
ZŠ Sokolova - sanace trhlin klenby v 1.NP
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.06.2021 11.06.2021 10:00
ZUŠ Palackého 146 - oprava podlahy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.06.2021 16.06.2021 13:30
Pekařská 52 - oprava volného bytu č.3
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.06.2021 15.06.2021 13:30
Servis a rozvoj aplikace v prostředí MOSS
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.06.2021 10.06.2021 10:00
všechny zakázky