Veřejné zakázky Statutárního města Brna

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Statutární město Brno
IČO: 44992785
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Servis a rozvoj aplikace v prostředí MOSS
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.01.2023 07.02.2023 09:00
Chodník z Anthroposu do Nového Lískovce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.01.2023 20.02.2023 12:00
Rekonstrukce bytového domu Hálkova 624/4 - výkon TDS a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.01.2023 09.02.2023 11:00
Údržba pozemků v k.ú. Lesná, Královo Pole, Sadová 2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.01.2023 15.02.2023 12:00
Oprava bytu č. 13 v objektu Vondrákova 9 v Brně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.01.2023 10.02.2023 11:00
Chaty MMB Rakovec v Brně - stavební opravy.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.01.2023 09.02.2023 13:30
Údržba pozemků Pisárecká 11 a Kamenomlýnská, k.ú. Pisárky 2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.01.2023 14.02.2023 12:00
Oprava bytů č. 113 a 147 v objektu Jabloňová 22-28, Brno
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.01.2023 02.02.2023 12:00
Poskytování pracovnělékařských služeb pro MMB
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.01.2023 23.01.2023 09:00
Opravy a servis jízdních kol a koloběžek využívaných pro potřeby odboru dopravy Magistrátu města Brna
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.01.2023 27.01.2023 12:00
Realizace společné expozice města Brna a jižní Moravy na veletrhu cestovního ruchu Holiday World & Region World v Praze
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.01.2023 23.01.2023 10:00
Propagační předměty
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.01.2023 23.01.2023 12:00
Technická studie „Křížení stezky pro pěší a cyklisty s ulicí Pisárecká“
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.01.2023 20.01.2023 12:00
Technická studie „Křížení stezky pro pěší a cyklisty s ulicí Veslařská“
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.01.2023 20.01.2023 12:00
ZŠ Hamry - stavební úpravy
podlimitní Příjem nabídek 02.01.2023 14.02.2023 09:00
všechny zakázky