Veřejné zakázky Statutárního města Brna

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Statutární město Brno
IČO: 44992785
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava a repase oken na objektu Lipová 18, Brno
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.10.2020 16.10.2020 13:30
ZUŠ Charbulova 84 - oprava střechy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.10.2020 15.10.2020 13:30
Pohyb obyvatel v Brně dle dat mobilního operátora
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.09.2020 12.10.2020 12:00
Pasportizace a aktualizace lokalit typu brownfields bez majetkové účasti statutárního města Brna a vyhledávací studie nově vzniklých brownfieldů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.09.2020 19.10.2020 12:00
Termokamera s příslušenstvím pro hasiče
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.09.2020 07.10.2020 10:00
Mobilní měřicí přístroj s příslušenstvím pro hasiče
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.09.2020 07.10.2020 10:00
Poskytování pracovnělékařských služeb pro MMB
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.09.2020 07.10.2020 14:30
Husova 5 v Brně - stavební opravy.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.09.2020 02.10.2020 13:30
Veletržní 19 - oprava oken
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.09.2020 05.10.2020 13:30
Prověřovací studie „Stezka pro pěší a cyklisty v úseku Sokolova-Vomáčkova - rozšíření“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.09.2020 06.10.2020 12:00
Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dohledu na akci: „Bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa“
nadlimitní Příjem nabídek 24.09.2020 26.10.2020 23:59
Školení a konzultace k novým verzím e-Spisu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.09.2020 02.10.2020 10:00
Jánská 18 v Brně - výměna výtahu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.09.2020 06.10.2020 13:30
Malinovského nám. 3 - stavební opravy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.09.2020 07.10.2020 13:30
Stará radnice - výměna dvou výtahů vč. záručního servisu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2020 07.10.2020 13:30
všechny zakázky