Veřejné zakázky Statutárního města Brna

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Statutární město Brno
IČO: 44992785
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Údržba pozemků v k.ú. Ponava 2022
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.01.2022 10.02.2022 13:30
Pasportizace zájmového území pro výstavbu chytré čtvrti Špitálka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.01.2022 07.02.2022 12:00
Finanční analýza a doporučení strategického postupu projektu výstavby chytré čtvrti Špitálka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.01.2022 07.02.2022 12:00
Charakter města Brna v postojích jeho obyvatel, 2022
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.01.2022 08.02.2022 12:00
Rozšíření systému VDI VMware Horizon
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.01.2022 01.02.2022 10:00
Antigenní testy na detekci SARS-CoV-2
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.01.2022 24.01.2022 00:00
Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně - výběr dodavatele stavebních prací
podlimitní Příjem nabídek 14.01.2022 14.02.2022 10:00
Výměna dveří hl. vchod a dvůr na objektu Charbulova 137 v Brně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.01.2022 28.01.2022 09:00
Park a dětské hřiště pod hvězdami nad GML – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.01.2022 24.01.2022 12:00
„Předběžný geotechnický a hydrogeologický průzkum – posouzení prostoru bývalého lomu na lokalitě Červený kopec pro občanskou zástavbu“
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.01.2022 25.01.2022 12:00
Park Černovická pískovna
nadlimitní Příjem návrhů 07.01.2022 08.04.2022 15:00
Zajištění činnosti arboristické ošetření stromů a keřů při zabezpečení a realizaci staveb zahájených objednatelem – rámcová dohoda
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.01.2022 07.02.2022 12:00
Vývoj a implementace SW aplikace na Centrum řízení projektů
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.01.2022 20.01.2022 10:00
Pumptrack a parkour v Medlánkách
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.01.2022 07.02.2022 12:00
Vyhledávací studie "Cyklodoprava v části Lesná"
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.01.2022 24.01.2022 12:00
všechny zakázky