Veřejné zakázky Statutárního města Brna

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Statutární město Brno
IČO: 44992785
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zámečnická 2 - rekonstrukce prostor ( ateliéry ) 3.NP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.04.2024 24.04.2024 12:00
Výměna bytových měřidel tepla, vodoměrů SV a TUV
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.04.2024 17.04.2024 12:00
Služby k systému ICZ e-spis
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.04.2024 16.04.2024 09:00
SR Radnická 6 a 8 - sanační opatření zdiva
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.04.2024 23.04.2024 12:00
Oprava dřevěného trámového stropu na objektu Charbulova 137 v Brně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.04.2024 02.05.2024 12:00
Zpracování Podnikatelského záměru projektu Kreativní centrum Brno – povinné přílohy k žádosti o dotaci dle požadavků OP TAK Služby infrastruktury, aktivita B
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.04.2024 21.04.2024 23:59
Malinovského nám. 3 v Brně - oprava vodoinstalace 6.-9.etapa.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.04.2024 19.04.2024 12:00
Přístavba a modernizace MŠ Michalova – vnitřní vybavení - Sportovní vybavení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.04.2024 26.04.2024 17:00
Jánská 18 v Brně - stavební úpravy.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.04.2024 16.04.2024 10:30
Oprava objektu – dekorativní stěny u dětského hřiště (parc. č. 133, k. ú. Lesná) při ul. Blažkově 8 v Brně
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.04.2024 12.04.2024 12:00
Dominikánské nám. 1 v Brně - zřízení klimatizace v místnosti č. 27 a rekonstrukce klimatizace v místnosti č. 26
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.04.2024 11.04.2024 12:00
Zpracování projektové dokumentace Solniční 12 - rekonstrukce objektu
podlimitní Příjem nabídek 28.03.2024 19.04.2024 09:00
Služby v oblasti podnikové architektury (Enterprise architecture)
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.03.2024 02.04.2024 10:00
Socha sv. Jana Nepomuckého a Kříž, ul. Hanácká, Brno - restaurátorská obnova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.03.2024 15.04.2024 00:00
Oprava kanalizace po havárii ve Waldorfské škole Brno-střední škole, základní škole a mateřské škole, příspěvkové organizaci
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.03.2024 02.04.2024 14:00
všechny zakázky