Veřejné zakázky Statutárního města Brna

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Statutární město Brno
IČO: 44992785
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vzdělávání pedagogických pracovníků partnerských škol a organizací
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.12.2020 15.12.2020 14:00
ODSTRANĚNÍ OBJEKTŮ V AREÁLU BVV A DPMB
podlimitní Příjem nabídek 03.12.2020 08.01.2021 09:00
„Statutární město Brno – Dodávka sad didaktických pomůcek „Přírodovědná laboratoř pro I. stupeň ZŠ“ a „Přírodovědná laboratoř pro II. stupeň ZŠ“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.11.2020 10.12.2020 14:00
Offsetové a digitální tiskové práce pro MMB
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.11.2020 14.12.2020 10:00
Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně - výběr zpracovatele projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.11.2020 14.12.2020 09:00
Pojízdné schody v podchodu u nádraží
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.11.2020 18.12.2020 12:00
Oprava a repase oken na objektu Lipová 18, Brno
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.11.2020 03.12.2020 13:30
Oprava střechy na objektu Radnická 5, Brno
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.11.2020 01.12.2020 13:30
Zprůchodnění řeky Svratky v Brně Komíně, k. ú. Komín, Jundrov, Bystrc
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.11.2020 07.12.2020 10:00
Provádění stěhovacích prací pro Magistrát města Brna
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.11.2020 24.11.2020 10:00
Technicko-ekonomický poradce pro výběr provozovatele Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.11.2020 27.11.2020 10:00
Kancelářský nábytek pro Magistrát města Brna
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.11.2020 24.11.2020 10:00
Husova 5 v Brně - stavební úpravy a změna užívání prostor
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.11.2020 20.11.2020 12:00
Poskytování pracovnělékařských služeb pro MMB
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.11.2020 24.11.2020 10:00
Projektová dokumentace a autorský dozor projektanta sanace skalního řícení v ulici Práčata, Městská část Brno-Bosonohy
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.11.2020 23.11.2020 13:00
všechny zakázky