Veřejné zakázky Statutárního města Brna

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Statutární město Brno
IČO: 44992785
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
MENDLOVO NÁMĚSTÍ - ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - PRŮZKUMY
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.08.2020 21.08.2020 07:30
MENDLOVO NÁMĚSTÍ - ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.08.2020 21.08.2020 07:30
Bytový dům Mostecká 10, Brno-zařízení sociálních služeb – vnitřní vybavení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.08.2020 24.08.2020 12:00
Revitalizace Staré Ponávky – realizace etapy 11 – Soutok se Svratkou
podlimitní Příjem nabídek 05.08.2020 27.08.2020 10:00
Prověřovací studie „Cyklostezka Svitavská, úsek Tkalcovská“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.08.2020 20.08.2020 12:00
Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova – vybavení učeben
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.07.2020 21.08.2020 17:00
PASPORTIZACE A AKTUALIZACE LOKALIT TYPU BROWNFIELDS S MAJETKOVÝM PODÍLEM STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA DO 50 %
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.07.2020 17.08.2020 12:00
Log management
nadlimitní Prokazování kvalifikace 31.07.2020 02.09.2020 10:00
Rekonstrukce ulice Lesnická
nadlimitní Prokazování kvalifikace 20.07.2020 24.08.2020 23:59
Pojišťovací makléř
nadlimitní Příjem nabídek 17.07.2020 16.09.2020 10:00
Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru
nadlimitní Hodnocení 08.07.2020 10.08.2020 10:00
Brno, Chaloupky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
podlimitní Hodnocení kvalifikace 03.07.2020 30.07.2020 23:59
Studie adaptačních opatření na využití srážkových vod
podlimitní Hodnocení 02.07.2020 23.07.2020 10:00
Onkologicky léčené děti v Brně
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.06.2020 15.07.2020 12:00
Cyklo-park mezi Vinohrady a Líšní
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.06.2020 15.07.2020 12:00
všechny zakázky