Veřejné zakázky Statutárního města Brna

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Statutární město Brno
IČO: 44992785
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Návrh stavby Dům s pečovatelskou službou Brno – Bystrc
nadlimitní Prokazování kvalifikace 14.05.2020 08.06.2020 14:00
MEDIÁLNÍ NÁKUP - ONLINE KAMPAŇ NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU V BRNĚ (A NA JIŽNÍ MORAVĚ)
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.05.2020 25.05.2020 12:00
Hřiště ve svahu - Nový Lískovec
podlimitní Příjem nabídek 11.05.2020 22.06.2020 12:00
Venkovní stojany na dezinfekci
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.05.2020 15.05.2020 10:00
Technická pomoc – podklad pro IZ „Ulice Štefánikova – úsek Pionýrská-Pešinova“
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.05.2020 15.05.2020 12:00
Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 4. etapa I. část
nadlimitní Příjem nabídek 30.04.2020 22.06.2020 12:00
Anthropos sporovní a rekreační areál - zhotovitel projektové dokumentace
nadlimitní Prokazování kvalifikace 28.04.2020 29.05.2020 09:00
Rekonstrukce administrativní části radnice Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 66
podlimitní Hodnocení 28.04.2020 25.05.2020 10:00
Nový park pro Sadovou - Královo Pole
podlimitní Hodnocení 23.04.2020 25.05.2020 12:00
Kluziště Medlánky
podlimitní Hodnocení 23.04.2020 18.05.2020 12:00
Úklidové služby pro magistrátní objekty ve vlastnictví statutárního města Brna ve správě Odboru správy majetku Magistrátu města Brna a poskytování služeb obsluhy veřejného sociálního zařízení v objektu Nádražní 10 v Brně
nadlimitní Příjem nabídek 23.04.2020 02.06.2020 10:00
Technická studie "Rekonstrukce křižovatky Křižíkova - Kociánka"
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.04.2020 04.05.2020 12:00
Přístavby Základní a mateřské školy Elišky Přemyslovny 10, Brno - Starý Lískovec
podlimitní Hodnocení 14.04.2020 15.05.2020 10:00
Brno, Primární kolektor - drobná rekonstrukce vodovodu, etapa III
podlimitní Hodnocení kvalifikace 14.04.2020 13.05.2020 23:59
Projekce podpůrných sloganů na budovy ve městě Brně
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.04.2020 20.04.2020 10:00
všechny zakázky