Veřejné zakázky Statutárního města Brna

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Statutární město Brno
IČO: 44992785
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výstavba plotu v lokalitě Sadová
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.10.2021 08.11.2021 12:00
Zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.10.2021 19.11.2021 12:00
Propagace participativního rozpočtu Dáme na vás
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.10.2021 29.11.2021 12:00
Technická studie „Křížení cyklostezky Křenová“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.10.2021 03.11.2021 12:00
Přezkoumání hospodaření, audit statutárního města Brna za roky 2022, 2023 a 2024
nadlimitní Příjem nabídek 19.10.2021 15.12.2021 00:00
Pořízení multilicence Esri Enterprise agreement na roky 2022 – 2024
nadlimitní Příjem nabídek 18.10.2021 18.11.2021 10:00
Brno, Sportovní - rekonstrukce kanalizace, I. etapa
nadlimitní Prokazování kvalifikace 15.10.2021 06.12.2021 23:59
Dodávka materiálů z žuly pro realizaci projektu Brno, Mendlovo náměstí – kanalizace a vodovod
nadlimitní Příjem nabídek 14.10.2021 19.11.2021 10:00
Oprava bytu č. 15 v objektu Tržní 2, Brno
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.10.2021 20.10.2021 13:30
Oprava bytu č. 10 v objektu Vlhká 4, Brno
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.10.2021 20.10.2021 13:30
Václavská 1 - oprava opěrného zdiva
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.10.2021 25.10.2021 13:30
Školení a konzultace k novým verzím e-Spisu
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.10.2021 20.10.2021 10:00
Medlánky v pohybu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.10.2021 25.10.2021 12:00
Zpracování projektové dokumentace bytové výstavby Rumiště
nadlimitní Příjem nabídek 11.10.2021 16.11.2021 10:00
Zámečnická 2 - PD na prostory pro účely ateliérových jednotek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.10.2021 25.10.2021 13:30
všechny zakázky