Tento E-ZAK je napojen na eKomunikaci S cílem zlepšit prostředí pro zadávání veřejných zakázek v České republice byla do tohoto E-ZAKu přidána podpora eKomunikace. Ta umožňuje dodavatelům komunikovat se zadavateli využívajícími tento E-ZAK (a všechny další připojené nástroje) z jednoho místa – Portálu Dodavatele.

Veřejné zakázky Statutárního města Brna

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Statutární město Brno
IČO: 44992785
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy atria a navazujících ploch Waldorfské školy Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace– výukové prvky B
podlimitní Příjem nabídek 25.05.2022 13.06.2022 09:00
Monitoring odvodňovacích a pozorovacích vrtů k.ú. Bystrc
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.05.2022 13.06.2022 13:30
MPS Lužánky – stropní konstrukce, podhledy a osvětlení
podlimitní Příjem nabídek 23.05.2022 09.06.2022 12:00
REKONSTRUKCE TROLEJBUSOVÉ VOZOVNY KOMÍN, SO523-KOTELNA
podlimitní Příjem nabídek 20.05.2022 10.06.2022 09:00
Oprava objektu - "Život organický a anorganický" při ulici Renneská třída 417/41 v Brně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.05.2022 08.06.2022 12:00
Mobilní hlasové a datové služby pro statutární město Brno, městské části města Brna a organizace města Brna
nadlimitní Příjem nabídek 19.05.2022 23.06.2022 10:00
Digitální povodňové plány pro 22 MČ Brna
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.05.2022 25.05.2022 10:00
Běhounská 17, Brno - oprava volného bytu č.4A
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2022 30.05.2022 13:30
Dominikánské nám.1 v Brně - oprava místností č. 8 a 7a
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2022 27.05.2022 13:30
Oprava oplocení - areál TJ Moravan, k.ú. Veveří
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2022 06.06.2022 13:30
Ošetření vybraných památných stromů v městě Brně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.05.2022 20.05.2022 23:59
Koncese: Provozovatel Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně II
nadlimitní Příjem nabídek 11.05.2022 27.06.2022 10:00
Konvektomat s příslušenstvím pro kuchyň Magistrátu města Brna
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.05.2022 25.05.2022 08:00
Modernizace ubytovny Lomená 48
podlimitní Příjem nabídek 11.05.2022 03.06.2022 09:00
ZUŠ Veveří 133 - oprava kotelny
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.05.2022 26.05.2022 13:30
všechny zakázky