Veřejné zakázky Statutárního města Brna

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Statutární město Brno
IČO: 44992785
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění činnosti – arboristické ošetření stromů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2021 11.10.2021 12:00
Stavební úpravy a přístavba objektu MŠ Brno, Štolcova 51 – výběr zpracovatele projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2021 30.09.2021 23:59
DPS Bedřichovická – výkon TDS a BOZP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2021 29.09.2021 11:00
Příční 13, byt č.25 - oprava bytu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2021 04.10.2021 13:30
Nákup skeneru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2021 24.09.2021 09:00
Studie adaptačních opatření na využití srážkových vod
podlimitní Příjem nabídek 15.09.2021 05.10.2021 10:00
Socha sv. Jana Křtitele, restaurátorská oprava
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.09.2021 04.10.2021 10:30
Zderadova 3 - oprava bytů č. 3 a 9
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.09.2021 30.09.2021 13:30
Oprava 81 pomníků čestného pohřebiště účastníků odboje na ÚH
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.09.2021 24.09.2021 14:00
Zajištění výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP na akci: Celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1a, na pozemku parc.č. 977 v k.ú. Zábrdovice.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.09.2021 29.09.2021 11:00
Oprava nebytového prostoru v 1.PP Moravské nám. 15, Brno
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.09.2021 17.09.2021 13:30
Kancelářský nábytek pro Magistrát města Brna
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.09.2021 15.09.2021 08:30
Oprava pultové střechy na objektu Moravské nám. 15, Brno
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.09.2021 10.09.2021 08:00
Bentley Select – program podpory SW produktů Bentley
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.09.2021 10.09.2021 10:00
Zámečnická 2 - vypracování PD nebytových prostor pro účely ateliérů
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.08.2021 17.09.2021 13:30
všechny zakázky