Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revitalizace předprostor Kounicova-Šumavská
Odesílatel Petra Horáková
Organizace odesílatele Statutární město Brno [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.09.2022 15:12:23
Předmět Vysvětlení ZD č. 3

Vysvětlení ZD č. 3


Přílohy
- SMB_Revitalizace Kounicova Sumavska_Vysvetleni ZD c. 3.pdf (398.87 KB)
- Kounicova-Šumavská - souhrnný soupis prací, rev.2.xlsx (165.49 KB)