Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Technická studie „Doprava na území hradu Špilberk“
Odesílatel cerych.pavel@brno.cz
Organizace odesílatele Statutární město Brno [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.11.2022 15:01:09
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Q: Za jakým účelem a za jaké období má být zpracována analýza dat mobilních operátorů?

A: Zpracovateli technické studie „Doprava na území hradu Špilberk“ budou objednatelem poskytnuta geolokační data mobilního operátora T-Mobile za období 2 týdnů z roku 2021. V případě potřeby vyplývající z průběhu zpracování studie zajistí zpracovatel doplňující data dle vlastního uvážení. Na základě analýzy dat mobilních operátorů budou známé informace o pohybu a počtu návštěvníků zájmového území.