Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Architektonicko-výtvarná otevřená jednofázová projektová soutěž o návrh "Socha Marie Restituty Kafkové v Brně"
Odesílatel Jindřiška Lesová
Organizace odesílatele Statutární město Brno [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.01.2023 13:51:52
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,
prosim o odpovědi. Děkuji.
1) Je možné kromě pdf podkladů získat i zdrojové dwg podklady inženýrských sítí a 3D terénu ? Stačí i výřezu té části, která se týká předmět soutěže…
2) Bude okolí památníku 1. a 2. sv. války řešeno jako zpevněná plocha nebo pouze trávník s úzkou cestou k památníku ?
3) Je možné vybudovat k památníku MRK chodník nebo může být součástí zpevněné plochy druhého památníku ?
4) S dotazem výše ještě souvisí rozsah terénních úprav – lze zasáhnout do svahu a upravit terén kolem sochy MKR nebo je studie závazná a stávající terénní členění by nemělo být narušováno?
5) Do jaké míry lze brát stávající vizualizaci památníku obětem 1 a 2. sv. války jako definitivní nebo se jedná pouze o předběžný návrh a jeho podoba může být jiná včetně okolí ?

(v soutěž. podkladech je dokonce možnost památník obětem 1. a 2. sv. války navrhnout v kontextu památníku MRK, ale toto není hodnoceno) Pro naše úvahy bychom potřebovali znát jeho technické provedení - jeho šířku, výšku, zda bude pouze z betonu nebo jiného materiálu, ohranění, materiál písma nebo jakým způsobem bude písmo do betonu realizováno atd.
6) Je návrh typů osvětlení také již schválen nebo do něj lze v rámci soutěže zasahovat a doplnit a upravit nasvětlení pomníku MRK a obětem 1. a 2 .sv. války ?


Přílohy
- Odpověď 3 soutěž o návrh Marie Restituta Kafková.pdf (433.69 KB)