Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Realizace společné expozice města Brna a jižní Moravy na veletrhu cestovního ruchu Holiday World & Region World v Praze
Odesílatel wernischova.linda.mmb@brno.cz
Organizace odesílatele Statutární město Brno [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.01.2023 15:49:30
Předmět Odpověď na žádost o vysvětlení dokumentace ze dne 18. 1. 2023

Je součástí nabídkové ceny i pronájem prostoru v halách? Jde to za dodavatelem nebo tento prostor je již zajištěn?
Pronájem plochy je hrazen zadavatelem, není tudíž součástí zakázky.

Je k dispozici nákres o které haly a místa se jedná? kolik je to m2?
Nákres zatím k dispozici není. Expozice bude umístěna v hale č. 3 areálu PVA Expo Praha. Výměra ostrovní plochy je 80 m², jak je uvedeno v návrhu smlouvy čl. III. odst. 5 a).

Ke smlouvě se má připojit grafický návrh. Ten se tvoří již do nabídky? Jaké je zadání na grafický návrh?
Nevidíme, že by byl součástí hodnocení, jaký je účel jeho tvorby?
Grafický návrh společné expozice Jižní Moravy a města Brna tvoří přílohu č. 1 vzoru smlouvy, tudíž je pro nabídku požadován, i když není hodnocen. Zadavatel chce v grafickém návrhu vidět, jak uchazeč zapracuje požadavky na expozici (návrh smlouvy čl. III. odst. 5) a jak uvažuje o propojení regionu a města v jedné společné expozici.

V Brně dne 19.1.2023