Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Návrh změny ÚPmB B1/19-CM-MČ Brno-Černovice, lokalita na Kaménkách
Odesílatel sedlackova.katerina@brno.cz
Organizace odesílatele Statutární město Brno [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.02.2023 12:41:47
Předmět Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby

Návrh změny ÚPmB B1/19-CM – MČ Brno-Černovice, k.ú. Černovice, lokalita Na Kaménkách (včetně komunikace Černovická, budoucího MÚK „Průmyslová“ na trase VMO a okolních ploch)