Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení MENDLOVO NÁMĚSTÍ - ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Odesílatel Veronika Rušková
Organizace odesílatele Statutární město Brno [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.08.2020 13:24:17
Předmět Výzva

Vážení,

tímto Vám posílám zadávací dokumentaci včetně příloh k zakázce "MENDLOVO NÁMĚSTÍ - ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ".

S pozdravem

Mgr. Rušková


Přílohy
- Zadávací dokumentace.pdf (314.23 KB)
- Příloha č. 1 ZD_Krycí list nabídky.doc (43.50 KB)
- Příloha č. 2 ZD_Smlouva o dílo.doc (160.00 KB)
- Příloha č. 3 ZD_Čestné prohlášení pro základní kvalifikaci.doc (50.50 KB)
- Příloha č.2 a č.4 SoD.zip (23.90 MB)
- Příloha č.3 SoD - aktualizace studie Možnosti nové zastávky.pdf (4.17 MB)
- Příloha č.5 SoD - Revize průvodní zprávy ke studii.docx (14.44 KB)