Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zpracování projektové dokumentace Solniční 12 - rekonstrukce objektu
Odesílatel ostrovsky@bkom.cz
Organizace odesílatele Statutární město Brno [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.11.2023 12:00:05
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení, tímto vás vyzýváme k podání nabídky k výše nadepsané veřejné zakázce.


Přílohy
- Výzva včetně Zadávací dokumentace_zákon_služby_final.pdf (413.90 KB)