Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vyhledávací studie „Cyklodoprava v lokalitě Šumavská“
Odesílatel cerych.pavel@brno.cz
Organizace odesílatele Statutární město Brno [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.11.2023 12:37:46
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Q1: S odkazem na souvisící legislativu v příloze SoD (Zadání) bychom se chtěli ujistit, zda požaduje zadavatel zpracovat vyhledávací nebo územní studii?

Q2: V jakém rozsahu má být zpracováno technické řešení?

Q3: Zadavatel požaduje prověření dopravních vztahů v území za použití dostupných dat. V seznamu podkladů tato položka chybí. Jaká data budou poskytnuta?

A1: Jedná se o vyhledávací studii, odkaz na § 30 stavebního zákona je v zadání uveden omylem a ve smlouvě podepisované s vítězným dodavatelem bude odstraněn.

A2: Technické řešení bude zpracováno jako situace dopravního řešení – tedy vymezení dopravních koridorů, stavebně technická opatření, dopravně inženýrská opatření a vybavenost lokalit doplňkové infrastruktury.

A3: Budou poskytnuty mapové podklady GIS – dostupná data o pohybech cyklistů, intenzitě dopravy, dopravním značení, cyklistických nehodách, zónách 30, statické dopravě atd.