Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dohledu na akci: „Bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa“
Odesílatel Karolína Bártů
Organizace odesílatele ikis, s.r.o. [IČO: 63485290]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.10.2020 15:08:58
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č. 2


Přílohy
- 10 MMB - PD Kamenny vrch 1.etapa - Vysvetleni ZD 2 - z 12_10_2020.pdf (206.49 KB)