Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Josefská 21 - oprava hlavního elektroměrového rozvaděče a domovního vedení ve společných prostorách
Odesílatel sabolova.iveta@brno.cz
Organizace odesílatele Statutární město Brno [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.10.2020 11:15:59
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

zaslané dotazy standardně řeší přípravář stavby na základě obhlídky místa realizace.
Je to zavedená zvyklost realizačních firem.
Z již realizovaných akcí lze konstatovat, že VŘ a realizace proběhly bez připomínek k PD resp. V-V.
Rozsah lze pouze odhadnout, přesný rozsah vyplyne ze samotné realizace na základě technologického postupu konkrétní odborné montážní firmy.