Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Technicko-ekonomický poradce pro výběr provozovatele Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně
Odesílatel Petra Horáková
Organizace odesílatele Statutární město Brno [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.11.2020 09:42:27
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- SMB_VZMR_technicko-ekonomicky poradce_Vysvetleni ZD_20201119.pdf (267.63 KB)