Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Hluková studie "Bytová výstavba kamenný vrch II"
Odesílatel cermakova.kamila@brno.cz
Organizace odesílatele Statutární město Brno [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.06.2021 16:17:43
Předmět Výzva k podání nabídky

Vyzýváme k předložení cenové nabídky na zhotovení Hlukové studie "Bytová výstavba Kamenný vrch II".


Přílohy
- Výzva k podání nabídky.pdf (1.15 MB)