Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení DEMOLICE OBJEKTU LOMENÁ NA PARCELE 213/1
Odesílatel Veronika Rušková
Organizace odesílatele Statutární město Brno [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.07.2021 12:24:12
Předmět Výzva

Vážení,

tímto Vám posílám zadávací dokumentaci včetně příloh k zakázce "DEMOLICE OBJEKTU LOMENÁ NA PARCELE 213/1".

S pozdravem

Mgr. Rušková


Přílohy
- Zadávací dokumentace.pdf (311.80 KB)
- Příloha č. 1 ZD_Smlouva o dílo.docx (79.01 KB)
- Příloha č. 2 ZD_Čestné prohlášení pro základní kvalifikaci.doc (50.00 KB)
- Příloha č. 3 ZD_Podklady.rar (15.51 MB)