Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Proces SEA – Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+“
Odesílatel Radim Jirků
Organizace odesílatele Statutární město Brno [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.07.2021 10:25:55
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

první část je omyl jak předpokládáte. Zmíněná část zde zůstala navíc.

V případě očekávaného termínu plnění upozorňujeme, že byl v zadávací dokumentaci uveden jako předpokládaný. Jedná se tak pouze o orientační termín.

Původní zpráva

Datum 12.07.2021 10:46:42
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Ve výzvě „Proces SEA – Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+“ požadujete v části 4.4. Technická kvalifikace předložit seznam významných dodávek „…………Kvalifikaci prokáže dodavatel, který v rozhodném období alespoň 3 x poskytoval dodávky nebo služby, jejichž předmětem byla obdobná činnost, tj. provedení sociologických kvantitativních výzkumů…..“
Domníváme se, že se jedná o omyl, protože uvedená kvalifikace nemá nic společného s předmětem výzvy, tedy procesem posuzování vlivů koncepcí na ŽP dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (SEA). Pravděpodobně se mělo jednat o dodávky či služby s předmětem zakázky související (proces SEA).
Současně vás v souvislosti s očekávaným termínem dokončení procesu do 31.10.2021 upozorňujeme, že jen součet zákonných lhůt celého procesu (bez započtení času na samotné zpracování žádosti dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zpracování Oznámení a případně Vyhodnocení) činí min. 135 dní, tedy více než 4 měsíce. Na ukončení procesu Závěrem zjišťovacího řízení v této chvíli nelze spoléhat (viz již probíhající analogické procesy ISg ITI jiných aglomerací)“.
RNDr. Radim Misiaček
RADDIT consulting s.r.o.