Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1a, na pozemku p.č. 977 v k.ú. Zábrdovice
Odesílatel Petra Horáková
Organizace odesílatele Statutární město Brno [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.08.2021 16:23:50
Předmět Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace

viz přílohy


Přílohy
- SMB_Vranovska_Vysvetleni ZD 4_20210813_final.pdf (551.47 KB)
- BD_Vranovská_1__Výkaz_výměr_11_08_21_Revize_03_.xlsx (1.18 MB)