Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII
Odesílatel Petra Horáková
Organizace odesílatele Statutární město Brno [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.09.2021 16:21:22
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- SMB_Nabrezi Svratky_PPO VII a VIII_Vysvetleni ZD 7_20210903_final.pdf (1.16 MB)
- D.11 405 Atypická prefabrikovaná dna.pdf (1.15 MB)
- IGP_Geostar.rar (17.77 MB)