Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Konvektomat s příslušenstvím pro kuchyň Magistrátu města Brna
Odesílatel Radim Sedláček
Organizace odesílatele Statutární město Brno [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.05.2022 09:51:15
Předmět Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- zmena_zadavaci_dokumentace.pdf (327.84 KB)
- zmena_priloha c_1 ZD_Technicka specifikace konvektomatu.doc (77.00 KB)
- zmena_priloha c_4 ZD_Tabulka pro posouzeni technicke specifikace.xlsx (14.55 KB)