Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Reklamní plochy v užším centru města Brna
Odesílatel wernischova.linda.mmb@brno.cz
Organizace odesílatele Statutární město Brno [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.07.2022 17:08:51
Předmět Výzva

Město Brno vyhlašuje veřejnou zakázku Reklamní plochy v užším centru města Brna.