Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava osvětlení sportovní haly Sokolského volnočasového sportovního centra
Odesílatel karhanek.jaromir@brno.cz
Organizace odesílatele Statutární město Brno [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.07.2022 14:17:35
Předmět Výzva

Vážená paní, vážený pane,
přílohou vám posílám výzvu k podání nabídky.

Jaromír Karhánek


Přílohy
- a1 VZ oprava osvětlení sportovní haly Maloměřice VÝZVA.pdf (155.53 KB)