Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Brno, Dukelská, Dačického, nám. Republiky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Odesílatel irausova@bvk.cz
Organizace odesílatele Statutární město Brno [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.08.2022 11:34:02
Předmět Aktualizovaný náívrh smlouvy o dílo a zadávací dokumentace

Upozorňujeme na nově vložené dokumenty v záložce "Zadávací dokumentace", tj. aktualizovaný návrh smlouvy o dílo a zadávací dokumentaci. Současně upozorňujeme, že byla prodloužena lhůta pro podání nabídek do 6.9.2022 do 23:59 hod.


Přílohy
- AKTUAL_návrh SOD a zadávací dokumentace.zip (153.25 KB)