Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Genderový audit Magistrátu města Brna
Odesílatel Jakub Geisler
Organizace odesílatele Statutární město Brno [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.08.2022 09:42:47
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dne 1. 8. 2022 dotazy k VZMR a dne 2. 8. 2022 odpověděl dle přílohy.


Přílohy
- Dod. informace Gender audit.docx (14.43 KB)