Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Marketingová kampaň pro portál COBUDEBRNO.CZ
Odesílatel wernischova.linda.mmb@brno.cz
Organizace odesílatele Statutární město Brno [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.08.2022 12:37:47
Předmět Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Odpověď na žádost o vysvětlení dokumentace ze dne 9.8.2022

Dotaz: Ze zadávací dokumentace nám není jasné, zda je součástí plnění i nákup mediálního prostoru?
Odpověď: Součástí předmětu plnění zakázky je také nákup mediálního prostoru dle požadavků Mediaplánu. Toto je uvedeno v zadávací dokumentaci. Předpokládaná cena, resp. nabídková cena, online části veřejné zakázky zahrnuje hodnotu všech plnění na služby požadované zadavatelem, včetně nákupu mediálního prostoru, viz. bod 1.3 zadávací dokumentace. Zároveň je součástí obchodních podmínek, resp. návrhu smlouvy, že se jejím podpisem zhotovitel zavazuje, že při jejím podpisu musí objednateli předložit potvrzení o rezervaci příslušného mediálního objemu dle mediaplánu od příslušného dodavatele mediálního prostoru, viz. čl. III, bod 6. smlouvy.

Dotaz: Ze zadávací dokumentace není zjevné, zda je potřeba přidat kreativní návrhy pro účely hodnocení, jelikož jsme nenašli zadání pro kreativní návrhy?
Odpověď: Kreativní návrh pro účely hodnocení bude předložen jako příloha č. 2 návrhu smlouvy formou vizualizace a podrobného popisu návrhu realizace kreativního využití brandu CBB. Zadání kreativního návrhu je součástí zadávací dokumentace, viz. bod 1.1 zadávací dokumentace. Kreativita návrhu je součástí hodnocení nabídek, viz. bod č. 7 zadávací dokumentace.


Dne 10.8.2022