Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Analýza rizik zájmového území pro výstavbu chytré čtvrti Špitálka
Odesílatel Jaroslav Mikuš
Organizace odesílatele Statutární město Brno [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.08.2022 10:46:35
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Metodu stanovení GC-MS (plynová chromatografie s hmotnostní detencí) je možné použít. Je podstatné, aby stanovení bylo v rozsahu uvedených PAU 16 a metoda musí být zároveň v dané laboratoři akreditovaná.

Původní zpráva

Datum 22.08.2022 13:43:28
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

V části zadávací dokumentace "Zadání pro zpracování" je na str. 14 v tabulce č. 5 - Přehled projektovaných analýz uvedena pro stanovení PAU 16 požadovaná metoda US EPA 610. Jedná se o poměrně zastaralou metodu pro stanovení na GC-FID a HLPC. Moderní metody pro stanovení PAU 16 na GC-MS (plynová chromatografie s hmotnostní detekcí) se odkazují na US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D.
Je možné použít také tuto metodu pro stanovení PAU 16?