Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění skalních svahů, ulice Kamenná
Odesílatel hudec.petr@brno.cz
Organizace odesílatele Statutární město Brno [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.08.2022 11:29:37
Předmět Výzva

Dovolujeme si vyzvat k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zveřejněnou zde: https://ezak.brno.cz/vz00000906