Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavební práce související s umístěním měřící stanice Komárov
Odesílatel Jakub Sobocik
Organizace odesílatele Statutární město Brno [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.09.2022 09:29:42
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu doplňujeme o podklad k vytvoření položkového rozpočtu.


Přílohy
- slepy rozpočet MS Komárov.docx (69.58 KB)