Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava střešního pláště na Základní škole Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace – zhotovení projektové dokumentace
Odesílatel cechova.irena@brno.cz
Organizace odesílatele Statutární město Brno [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.09.2022 15:46:00
Předmět Výzva k podání nabídky

Veřejná zakázka malého rozsahu