Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Genderový audit Magistrátu města Brna
Odesílatel Jaroslav Mikuš
Organizace odesílatele Statutární město Brno [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.09.2022 09:33:40
Předmět Doplnění informace o rozsahu předávaných výstupů

Rozsah a forma předávaných výstupů budou plně respektovat pravidla a běžně zavedenou praxi spojenou s tímto typem zakázek a povahou citlivých informací tak, aby byla zcela zachována anonymita účastníků celého procesu. V případě focus groups a individuálních rozhovorů tak nejsou požadovány kompletní výpisy vedených rozhovorů, v případě dotazníkového šetření zadavatel nepožaduje předání kompletní vyčištěné anonymizované datové matice. Přechod vlastnictví scénářů, dotazovacího nástroje (dotazníku), tabulkových příloh (obsahující třídění prvního, případně druhého stupně z dotazníkového šetření), sumarizovaných výstupů z focus groups a individuálních rozhovorů, a dalších nástrojů relevantních pro interpretaci dat (např. metodické postupy) na zadavatele je požadován pouze z toho důvodu, aby bylo možné obdobný genderový audit v budoucnu v odpovídající míře replikovat a porovnat výsledky s úvodním šetřením. Detailní podobu a formáty jednotlivých výstupů bude zadavatel konzultovat ze zpracovatelem v rámci prvního pracovního výboru a budou předmětem vzájemné dohody, s respektem k zachování anonymity a soukromí všech pracovníků zadavatele.