Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sanace svahu Zouvalka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.03.2023 12.04.2023 11:00
Klubovny pro děti i seniory v Medlánkách
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.03.2023 24.04.2023 12:00
Hybešova 12 - oprava dvora a přízemí chodby
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.03.2023 11.04.2023 12:00
Zamilovaný hájek budoucím generacím - terénní úpravy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.03.2023 19.04.2023 12:00
Malinovského nám. 3 v Brně - zřízení kamerového systému.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.03.2023 06.04.2023 12:00
Aktualizace a rozšíření vizuální identity #brno2050
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2023 17.04.2023 12:00
Zpracování stavebně technického průzkumu a zhodnocení stavu konstrukce chladící věže
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2023 05.04.2023 12:00
Aktualizace Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu SECAP včetně přepočtu emisní bilance CO2 za období let 2016 až 2022
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.03.2023 03.04.2023 23:59
Osobní vozidla pro Magistrát města Brna
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.03.2023 03.04.2023 12:45
Prověřovací studie „Dopravní obslužnost sídliště Lesná veřejnou dopravou“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.03.2023 03.04.2023 12:00
Odborné posouzení sesuvu svahu v k.ú. Obřany
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.03.2023 04.04.2023 12:00
Napij se! - pítka v Brně 2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.03.2023 05.04.2023 12:00
Dopravní výchova žáků základních škol v Brně
nadlimitní Příjem nabídek 10.03.2023 14.04.2023 12:00
Přístavba a modernizace MŠ Michalova
podlimitní Příjem nabídek 10.03.2023 20.04.2023 12:00
III/37915 Brno, Merhautova, most 37915-2 Studená přes trať
podlimitní Příjem nabídek 09.03.2023 14.04.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››