Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Vojtova7,9 – pohotovostní služba bytového komplexu“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.10.2020 11.11.2020 11:30
Brno, Fryčajova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
podlimitní Příjem nabídek 22.10.2020 09.11.2020 23:59
Pítka v Brně - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.10.2020 09.11.2020 12:00
Technická studie „Optimalizace zastávek MHD v oblasti Rosického náměstí úsek Blatného – Podveská“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.10.2020 03.11.2020 12:00
Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy IX, X, XI – projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor
nadlimitní Příjem nabídek 19.10.2020 20.11.2020 10:00
Dominikánské nám. 1 v Brně - stavební opravy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.10.2020 29.10.2020 11:00
Program rozvoje cestovního ruchu města Brna 2021–2025
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.10.2020 09.11.2020 14:00
Bratislavská 68 v Brně - stavební opravy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.10.2020 29.10.2020 13:30
Malinovského nám. 3 v Brně -stavební úpravy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.10.2020 29.10.2020 13:30
Zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2020 06.11.2020 12:00
Opravy prostor pod rampou kostela sv. Michala, Dominikánské nám.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.10.2020 02.11.2020 13:30
Dům Bratislavská 51 s ubytovacími jednotkami
podlimitní Příjem nabídek 02.10.2020 19.11.2020 14:00
Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dohledu na akci: „Bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa“
nadlimitní Příjem nabídek 24.09.2020 29.10.2020 23:59
Komunikační kampaň na pokračování propagace destinační značky Brno True Story pro období 2021-2023
nadlimitní Příjem nabídek 17.09.2020 02.11.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016