Přehled veřejných zakázek ve stavu prokazování kvalifikace

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY“
nadlimitní Prokazování kvalifikace 31.12.2020 02.02.2021 09:00
Brno, Babická – výstavba splaškové kanalizace 2. a 3. etapa
podlimitní Prokazování kvalifikace 28.12.2020 26.01.2021 23:59
Brno, Kalvodova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
podlimitní Prokazování kvalifikace 28.12.2020 26.01.2021 23:59
Brno, Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
podlimitní Prokazování kvalifikace 28.12.2020 26.01.2021 23:59
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016