Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Nejnižší nabídková cena
Jednotka:
Popis:
(nepovinné)
Zadavatel stanovil, že základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena, která je tvořena součtem nabídkové ceny za implementaci a roční podporu sub-modulu Hodnocení OKbase bez DPH.
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: sestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 100 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět