Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Výše nabídkové ceny bez DPH
Jednotka:
Popis:
(nepovinné)
Výší nabídkové ceny bez DPH se rozumí celková cena bez DPH. Tato celková cena bez DPH musí obsahovat veškeré náklady, včetně zisku účastníka zadávacího řízení, nutné k řádné realizaci díla.
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: sestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 90 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět