Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Architektonicko-výtvarná otevřená jednofázová projektová soutěž o návrh "Socha Marie Restituty Kafkové v Brně"
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Jedná se o zpracování autorsko-výtvarného návrhu na realizaci sochařského díla věnovaného Marii Restitutě Kafkové. Vítězný návrh by měl být následně realizován ve formě díla v Parku Marie Restituty v Brně-Husovicích. Socha (dílo), má být chápána jako pocta Marii Restitutě Kafkové za její příkladné životní postoje - hluboká víra, odvaha, smysl pro spravedlnost, svoboda a humanita. Účelem soutěže je nalézt nejvhodnější řešení předmětu soutěže.
Místo plnění: Brno-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: fyzická část (panely/grafická část, model, obálka) osobně či poštou na níže uvedený kontakt
digitální část (dokumenty) prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)
Kontakt: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1 601 67 Brno, Odbor kultury Magistrátu města Brna.
Pozn.: v případě poštovní přepravy musí být DORUČEN návrh (fyzická část) nejpozději dne 11.1. 2023 do 12 hod. Nikoliv tedy teprve předán k poštovní přepravě.
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřená soutěž o návrh
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení návrhů: 11.01.2023 23:59
Datum zahájení: 04.10.2022 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: