Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Ivo Žilka
IČO: 05583152
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 15
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 15
Konečná cena zakázky: 206 053,85 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 236 962,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 01.03.2023