Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Poskytování služby bikesharing v Brně
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Poskytování služby bikesharing v Brně

Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody, jejíž závazný návrh je přiložen k zadávací dokumentaci, mezi zadavatelem statutárním městem Brnem a více dodavateli podle § 131 a násl. ZZVZ, na jejímž základě budou zadávány veřejné zakázky bez obnovení soutěže v souladu s § 132 odst. 3 psím. b) ZZVZ.

Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody jsou služby dodavatelů, s nimiž bude uzavřena rámcová dohoda, spočívají v provozování systému přenechání kol pro uživatele ke krátkodobému užívání, tzv. bikesharingu na území statutárního města Brna.

Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen v rámcové dohodě.
Místo plnění: Brno-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 20.03.2023 10:00
Datum zahájení: 17.02.2023 14:57
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: