Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výstavba domova pro osoby se zdravotním postižením Menšíkova - projektová dokumentace a další služby
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavby domova pro osoby se zdravotním postižením Menšíkova v Brně - Králově Poli.
Projektová dokumentace bude zpracována v následujících stupních:
• architektonicko-dispoziční studie,
• projektová dokumentace v rozsahu pro podání řádné žádosti o vydání společného povolení, včetně provedení všech nezbytných průzkumů,
• projektová dokumentace pro provádění stavby,
• projekt interiéru stavby.
Součástí předmětu je dále inženýrská činnost, poskytnutí součinnosti a licence.
Místo plnění: Brno-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)
Kontakt: Ing. Eva Jelínková
jelinkova.eva@brno.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 28.04.2023 10:00
Datum zahájení: 22.02.2023 00:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: