Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Zpracování projektové dokumentace Solniční 12 - rekonstrukce objektu
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně soupisu prací dle přiložené studie na změnu využití objektu, varianta C, včetně souvisejících průzkumů a sond. Součástí předmětu plnění je také inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na uvedenou akci, a autorský dozor (AD) při vlastní realizaci akce.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)
Kontakt: Ing. Bc. Václav Ostrovský
ostrovsky@bkom.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 04.12.2023 09:00
Datum zahájení: 10.11.2023 12:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Příjem elektronických nabídek: Ano (elektronické nabídky přes E-ZAK)
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):