Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Termín pro podání nabídekZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Brno, VDJ Útěchov – rekonstrukce armaturní komory a technologie
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce stavební a technologické části armaturní komory vodojemu Útěchov a elektro části. Rekonstrukce je vyvolána potřebou výměny potrubí a armatur, které jsou v armaturní komoře na hranici životnosti. V rámci rekonstrukce se počítá s osazením nových armatur včetně rekonstrukce navazujících technologických částí, elektro, dálkových přenosů, MaR tak, aby byl zajištěn bezproblémový provoz a dálkové řízení přítoku vody. Rekonstrukce se netýká čerpací technologie do vodojemu Vranov. Součástí stavby je rovněž provedení obnovy příjezdové komunikace ze zámkové dlažby.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)
Kontakt: Administrátor veřejné zakázky:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky
603 00

Kontaktní osoby:
Bc. Jaromír Peška, MSc, e-mail: jpeska@bvk.cz
Mgr. Barbora Maaršálková, e-mail: bmarsalkova@bvk.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 06.10.2020 23:59
Datum předložení nabídky: 23.11.2020 23:59
Datum zahájení: 10.09.2020 13:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: