Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Pítka v Brně - projektová dokumentace
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla s názvem: Pítka v Brně – projektová dokumentace.

Vyžadována je projektová dokumentace na úrovni dokumentace pro provedení stavby včetně stavebního povolení, kontrolního rozpočtu a výkazu výměr.
Pítka budou provedeny s tlakovým ventilem bez napojení na kanalizaci, nutno dodržet podmínky napojení, které na vyžádání poskytnou Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Magistrát města Brna
Odbor strategického rozvoje a spolupráce
Kancelář participace
Husova 12
Kontakt: Magistrát města Brna
Odbor strategického rozvoje a spolupráce
Kancelář participace
Husova 12
602 00 Brno
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR otevřená výzva
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 23.11.2020 12:00
Datum zahájení: 20.10.2020 10:21
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: