Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Cyklistická stezka Hladíkova
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve stavbě bezkolizního mimoúrovňového křížení cyklistické trasy č.5 v podobě podjezdu pod silničním mostem. Součástí akce je rovněž vybudování nového přejezdu přes vlečku s vybudováním signalizačním zabezpečujícím zařízením a přeložky inženýrských sítí, které budou vyvolány stavbou a dále rekonstrukce chodníku a přilehlých ploch, vč. provedení nového veřejného osvětlení podél nově vzniklého podjezdu.
Bližší specifikace je uvedena v přílohách zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)
Kontakt: Veronika Rušková
e-mail: ruskova@bkom.cz
tel:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 07.04.2021 09:00
Datum zahájení: 24.02.2021 12:12
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: