Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Konvektomat s příslušenstvím pro kuchyň Magistrátu města Brna
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1 ks (jednoho) elektrického bojlerového konvektomatu s příslušenstvím pro kuchyň Magistrátu města Brna (dále jen „gastro zařízení“), a to dle technické specifikace uvedené v příloze zadávací dokumentace.
Místo plnění: Brno-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: adresu:
Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno.
Nabídky se podávají v písemné formě doporučenou poštou, popř. osobně ve lhůtě pro podání nabídek.
Kontakt: Kontaktní osobou zadavatele pro styk s účastníky veřejné zakázky je Mgr. Radim Sedláček, e-mail: sedlacek.radim@brno.cz, Odbor vnitřních věcí Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno. Zadavatel nepřipouští podání nabídky v elektronické podobě.
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR otevřená výzva
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 25.05.2022 08:00
Datum zahájení: 11.05.2022 15:33
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):