Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Modernizace ubytovny Lomená 48
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních udržovacích prací v interiéru objektu nacházejícího se na ulici Lomená 48, Brno, v k.ú. Komárov. Objektem je samostatně stojící panelový dům (ubytovna) určený k modernizaci. V rámci obnovy bude vybouráno a odstraněno bytové jádro umakart a nahrazeno novými příčkami z pórobetonových tvárnic. Vnitřní povrchové úpravy budou provedeny jednovrstvými štukovými omítkami, stěny budou vymalované a budou zde provedeny drobné zednické práce. Křídla a zárubně vstupních a vnitřních dveří budou demontovány. Zbytky kuchyňských linek budou odstraněny. Ve všech bytových jednotkách bude provedena dodávka a montáž nové kuchyňské linky a digestoře. V celém bytovém domě budou demontovány rozvody vody, kanalizace a elektřiny, včetně rozvodnic bytů. Stávající otopná tělesa budou demontována a vyměněna za nová stejného typu. Budou odstraněny vyznačené nášlapné vrstvy vč. keramických obkladů stěn a budou nahrazeny novými nášlapnými vrstvami. Budou demontovány veškeré zařizovací předměty, včetně armatur a vzt potrubí. Veškeré výše uvedené prvky budou nahrazeny novými. Součástí stavebních prací je také výměna stávajícího výtahu s nosností max. 250 kg/3 osoby. Servisní činnosti související s provozem nového výtahu nejsou předmětem této veřejné zakázky.

Bližší specifikace je uvedena v přílohách zadávací dokumentace.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 03.06.2022 09:00
Datum zahájení: 11.05.2022 12:24
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):