Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: ZUŠ Veveří 133 - oprava kotelny
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Výměna kotlů vč. příslušenství
Místo plnění: Brno-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Odbor správy majetku MMB, Husova 3, 601 00 Brno
Kontakt: Zora Kozáková, tel. 542 175 031
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR otevřená výzva
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 26.05.2022 13:30
Datum zahájení: 11.05.2022 10:00