Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Brno, Dukelská, Dačického, nám. Republiky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem díla je provedení projektové dokumentace v úseku Dukelská třída, Dačického, nám. Republiky a ul. Nováčkova pro realizaci stavby rekonstrukce kanalizace a vodovodu s následnou obnovou tramvajové trati a komunikačních ploch. Kanalizační stoky budou rekonstruovány v profilu DN 300 a v délce 240 m, v profilu DN 500 a v délce 102 m, v profilu DN 600 a v délce 5 m, v profilu DN 1000 a v délce 705 m a v profilu DN 500/750 a v délce 57 m. Vodovodní řady budou rekonstruovány v profilech DN 80, DN 100, DN 150, DN 200 a DN 400 a v celkové délce 1120 m. Stávající kanalizační přípojky budou vyměněny pod veřejným prostranstvím v celkové délce cca 1 532 m a vodovodní přípojky v celkové délce 1006 m. V rámci rekonstrukce tramvajové tratě cca 710 m, bude provedeno odstranění zákrytu tramvajového tělesa, kolejového roštu a vrstvy štěrku kolejového lože na nezbytně nutnou výšku podkladních vrstev pro zřízení tramvajového svršku s antivibrační rohoží a novým trativodem.
Místo plnění: Brno-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)
Kontakt: Administrátor veřejné zakázky:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a
Pisárky
603 00 Brno
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 06.09.2022 23:59
Datum zahájení: 25.07.2022 00:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: