Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Brno, Nováčkova – rekonstrukce kanalizace v areálu DPMB
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem stavebních prací jsou stavební objekty:
- šachta v hale,
- přepojení odtoků stávajících sociálních zařízení,
- přepojení stávajícího kanalizačního řádu do areálové kanalizace,
- zapravení všech dotčených povrchů.

Podrobnější informace o provedení stavby jsou v přiložené situaci stavby a výkazu výměr.
Místo plnění: Brno-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)
Kontakt: Administrátor veřejné zakázky:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a
Pisárky
603 00 Brno
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR uzavřená výzva
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 10.08.2022 23:59
Datum zahájení: 27.07.2022 12:55
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: